info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:47
kontakt
EKOPARK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 149,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -68,00
Zysk (strata) brutto -262,00
Zysk (strata) netto -262,00
Amortyzacja 57,00
Aktywa 16 090,00
Kapitał własny 5 131,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02