info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 03:10
kontakt
4MASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 017,00 9 222,00
-7,9%
9 996,00
8,4%
13 392,00
34,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 708,00 1 003,00
41,7%
515,00
-48,7%
3 024,00
487,2%
Zysk (strata) brutto 651,00 952,00
46,2%
377,00
-60,4%
2 883,00
664,7%
Zysk (strata) netto 519,00 766,00
47,6%
303,00
-60,4%
2 178,00
618,8%
Amortyzacja 193,00 172,00
-10,9%
338,00
96,5%
336,00
-0,6%
Aktywa 31 792,00 32 544,00
2,4%
37 153,00
14,2%
42 269,00
13,8%
Kapitał własny 24 733,00 25 499,00
3,1%
25 124,00
-1,5%
27 302,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
2,7%
0,11
-1,8%
0,12
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
50,0%
0,00
-66,7%
0,01
900,0%