info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.08, godz. 21:10
kontakt
PASSUS
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 670,00 42 954,00
11,1%
62 630,00
45,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 002,00 3 497,00
74,7%
8 643,00
147,2%
Zysk (strata) brutto 1 578,00 2 784,00
76,4%
8 256,00
196,6%
Zysk (strata) netto 786,00 1 972,00
150,9%
6 110,00
209,8%
Amortyzacja 654,00 2 062,00
215,3%
3 432,00
66,4%
Aktywa 38 325,00 29 594,00
-22,8%
52 880,00
78,7%
Kapitał własny 8 087,00 9 963,00
23,2%
15 939,00
60,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,22 5,20
23,2%
8,32
60,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 1,03
151,0%
3,19
209,9%