info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.05, godz. 17:46
kontakt
PASSUS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 412,00 36 573,00
3,3%
51 512,00
40,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 646,00 2 135,00
29,7%
2 862,00
34,1%
Zysk (strata) brutto 1 495,00 1 799,00
20,3%
2 668,00
48,3%
Zysk (strata) netto 803,00 1 312,00
63,4%
2 085,00
58,9%
Amortyzacja 438,00 2 058,00
369,9%
3 203,00
55,6%
Aktywa 37 315,00 27 992,00
-25,0%
45 763,00
63,5%
Kapitał własny 8 015,00 9 231,00
15,2%
11 182,00
21,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,18 4,82
15,2%
5,84
21,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,68
63,5%
1,09
58,8%