info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.06, godz. 22:04
kontakt
PASSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 813,00 7 577,00
-61,8%
12 605,00
66,4%
9 730,00
-22,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 420,00 -1 134,00
---
113,00
---
-375,00
---
Zysk (strata) brutto -2 453,00 -1 113,00
---
30,00
---
-368,00
---
Zysk (strata) netto -2 050,00 -526,00
---
-96,00
---
-368,00
---
Amortyzacja 1 065,00 518,00
-51,4%
665,00
28,4%
770,00
15,8%
Aktywa 45 763,00 36 491,00
-20,3%
36 236,00
-0,7%
40 272,00
11,1%
Kapitał własny 11 182,00 10 243,00
-8,4%
10 294,00
0,5%
10 072,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,84 5,35
-8,4%
5,37
0,5%
5,26
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,07 -0,28
---
-0,05
---
-0,19
---