info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 12:06
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 164 224,00 140 111,00
-14,7%
139 670,00
-0,3%
142 493,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 336,00 29 821,00
-22,2%
36 983,00
24,0%
28 325,00
-23,4%
Zysk (strata) brutto 38 750,00 30 109,00
-22,3%
31 696,00
5,3%
29 789,00
-6,0%
Zysk (strata) netto 35 206,00 24 739,00
-29,7%
26 076,00
5,4%
25 291,00
-3,0%
Amortyzacja 997,00 969,00
-2,8%
1 029,00
6,2%
886,00
-13,9%
Aktywa 420 199,00 441 169,00
5,0%
504 705,00
14,4%
526 052,00
4,2%
Kapitał własny 271 477,00 304 529,00
12,2%
341 009,00
12,0%
360 375,00
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,36 41,71
11,6%
46,70
12,0%
49,35
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,84 3,39
-30,1%
3,57
5,4%
3,46
-3,0%