info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 23:39
kontakt
ULTGAMES
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 469,00 25 215,00
44,3%
30 789,00
22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 122,00 6 091,00
-14,5%
5 643,00
-7,4%
Zysk (strata) brutto 41 126,00 7 750,00
-81,2%
-10 457,00
---
Zysk (strata) netto 32 682,00 6 385,00
-80,5%
-7 945,00
---
Amortyzacja 57,00 115,00
101,8%
101,00
-12,2%
Aktywa 55 624,00 56 677,00
1,9%
39 170,00
-30,9%
Kapitał własny 45 985,00 44 992,00
-2,2%
29 080,00
-35,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,79 8,60
-2,2%
5,56
-35,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,25 1,22
-80,5%
-1,52
---