info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.21, godz. 06:47
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 185,00 6 074,00
-1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 544,00 748,00
-51,6%
Zysk (strata) brutto 1 600,00 794,00
-50,4%
Zysk (strata) netto 1 295,00 656,00
-49,3%
Amortyzacja 9,00 7,00
-22,2%
Aktywa 23 110,00 23 363,00
1,1%
Kapitał własny 20 303,00 20 959,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,88 4,01
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,12
-49,6%