info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.29, godz. 09:42
kontakt
ULTGAMES
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 762,00 14 209,00
11,3%
14 209,00
0,0%
13 661,00
-3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 977,00 3 147,00
-20,9%
3 147,00
0,0%
2 552,00
-18,9%
Zysk (strata) brutto 5 497,00 3 508,00
-36,2%
3 508,00
0,0%
2 948,00
-16,0%
Zysk (strata) netto 4 411,00 3 027,00
-31,4%
3 027,00
0,0%
2 301,00
-24,0%
Amortyzacja 62,00 56,00
-9,7%
56,00
0,0%
40,00
-28,6%
Aktywa 53 088,00 51 492,00
-3,0%
51 493,00
0,0%
38 706,00
-24,8%
Kapitał własny 42 991,00 40 068,00
-6,8%
40 069,00
0,0%
28 763,00
-28,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,22 7,66
-6,8%
7,66
0,0%
5,50
-28,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,58
-31,3%
0,58
0,0%
0,44
-24,0%