info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.17, godz. 19:09
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 372,00 6 207,00
15,5%
6 396,00
3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 966,00 782,00
-60,2%
3 161,00
304,2%
Zysk (strata) brutto 1 891,00 1 295,00
-31,5%
3 145,00
142,9%
Zysk (strata) netto 1 400,00 1 057,00
-24,5%
2 547,00
141,0%
Amortyzacja 22,00 25,00
13,6%
23,00
-8,0%
Aktywa 23 626,00 26 467,00
12,0%
28 001,00
5,8%
Kapitał własny 22 197,00 23 230,00
4,7%
25 777,00
11,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,24 4,44
4,7%
4,93
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,20
-24,6%
0,49
141,1%