info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 14:25
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 207,00 6 396,00
3,0%
6 719,00
5,1%
9 113,00
35,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 782,00 3 161,00
304,2%
871,00
-72,4%
2 079,00
138,7%
Zysk (strata) brutto 1 295,00 3 145,00
142,9%
1 251,00
-60,2%
2 099,00
67,8%
Zysk (strata) netto 1 057,00 2 547,00
141,0%
1 069,00
-58,0%
1 694,00
58,5%
Amortyzacja 25,00 23,00
-8,0%
16,00
-30,4%
11,00
-31,2%
Aktywa 26 467,00 28 001,00
5,8%
22 073,00
-21,2%
24 340,00
10,3%
Kapitał własny 23 230,00 25 777,00
11,0%
18 977,00
-26,4%
20 678,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,44 4,93
11,0%
3,63
-26,4%
3,95
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,49
141,1%
0,20
-58,1%
0,32
58,8%