info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.03, godz. 16:46
kontakt
R22
Roczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 443,00 5 870,00
140,3%
3 806,00
-35,2%
5 055,00
32,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 425,00 -3 025,00
---
-3 792,00
---
-4 539,00
---
Zysk (strata) brutto 4 772,00 12 380,00
159,4%
19 607,00
58,4%
6 432,00
-67,2%
Zysk (strata) netto 4 887,00 12 261,00
150,9%
20 009,00
63,2%
6 699,00
-66,5%
Amortyzacja 466,00 682,00
46,4%
341,00
-50,0%
914,00
168,0%
Aktywa 219 606,00 342 893,00
56,1%
341 103,00
-0,5%
334 464,00
-1,9%
Kapitał własny 214 509,00 218 761,00
2,0%
230 733,00
5,5%
223 274,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,13 15,43
2,0%
16,27
5,5%
15,75
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,86
150,7%
1,41
63,1%
0,47
-66,5%