info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.28, godz. 05:24
kontakt
R22
Półroczne skonsolidowane
 2019-12-312021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 92 189,00 135 555,00
47,0%
171 054,00
26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 250,00 26 428,00
53,2%
29 662,00
12,2%
Zysk (strata) brutto 13 557,00 22 935,00
69,2%
22 800,00
-0,6%
Zysk (strata) netto 7 140,00 15 329,00
114,7%
12 193,00
-20,5%
Amortyzacja 8 108,00 9 817,00
21,1%
12 443,00
26,7%
Aktywa 289 884,00 541 295,00
86,7%
860 238,00
58,9%
Kapitał własny 84 855,00 165 949,00
95,6%
211 791,00
27,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,98 11,70
95,6%
14,94
27,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 1,08
114,5%
0,86
-20,4%