info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 09:33
kontakt
R22
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 984,00 966,00
-1,8%
890,00
-7,9%
1 098,00
23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -973,00 -960,00
---
-1 091,00
---
-1 167,00
---
Zysk (strata) brutto 9 389,00 13 311,00
41,8%
-1 659,00
---
-2 624,00
---
Zysk (strata) netto 9 397,00 13 440,00
43,0%
-1 557,00
---
-2 522,00
---
Amortyzacja 83,00 81,00
-2,4%
100,00
23,5%
70,00
-30,0%
Aktywa 338 983,00 349 796,00
3,2%
341 103,00
-2,5%
335 842,00
-1,5%
Kapitał własny 218 850,00 232 290,00
6,1%
230 733,00
-0,7%
228 211,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,43 16,38
6,1%
16,27
-0,7%
16,09
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,95
43,0%
-0,11
---
-0,18
---