info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:38
kontakt
LEGIMI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 385,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 504,00
Zysk (strata) brutto 1 406,00
Zysk (strata) netto 1 138,00
Amortyzacja 525,00
Aktywa 23 037,00
Kapitał własny 8 234,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,82
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80