info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 07:45
kontakt
MTENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 365,00 3 539,00
869,6%
2 035,00
-42,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24,00 1 009,00
---
-1 002,00
---
Zysk (strata) brutto -60,00 1 007,00
---
-1 014,00
---
Zysk (strata) netto -76,00 996,00
---
-963,00
---
Amortyzacja 0,00 32,00
---
422,00
1 218,8%
Aktywa 2 848,00 42 866,00
1 405,1%
41 958,00
-2,1%
Kapitał własny 1 922,00 36 652,00
1 807,0%
35 580,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,42 0,37
-74,2%
0,36
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,01
---
-0,01
---