info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 06:21
kontakt
MTENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 391,00 241,00
-38,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -712,00 -739,00
---
Zysk (strata) brutto -712,00 -740,00
---
Zysk (strata) netto -712,00 -740,00
---
Amortyzacja 0,00 531,00
---
Aktywa 39 969,00 41 155,00
3,0%
Kapitał własny 29 466,00 29 669,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---