info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.06, godz. 20:50
kontakt
MTENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 035,00 983,00
-51,7%
753,00
-23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 002,00 -1 856,00
---
-1 256,00
---
Zysk (strata) brutto -1 014,00 -1 860,00
---
-1 265,00
---
Zysk (strata) netto -963,00 -1 860,00
---
-1 265,00
---
Amortyzacja 422,00 532,00
26,1%
543,00
2,1%
Aktywa 41 958,00 42 291,00
0,8%
42 866,00
1,4%
Kapitał własny 35 580,00 33 621,00
-5,5%
36 652,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,34
-5,6%
0,37
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,01
---