info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.25, godz. 13:53
kontakt
GOVENA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 938,00 7 458,00
7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 777,00 556,00
-28,4%
Zysk (strata) brutto 721,00 485,00
-32,7%
Zysk (strata) netto 758,00 453,00
-40,2%
Amortyzacja 745,00 803,00
7,8%
Aktywa 19 828,00 20 214,00
1,9%
Kapitał własny 16 689,00 17 075,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,68
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-40,0%