info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 21:15
kontakt
GOVENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 577,00 1 863,00
18,1%
960,00
-48,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -39,00 576,00
---
-359,00
---
Zysk (strata) brutto -63,00 552,00
---
-381,00
---
Zysk (strata) netto -42,00 472,00
---
-269,00
---
Amortyzacja 211,00 224,00
6,2%
0,00
---
Aktywa 19 813,00 20 236,00
2,1%
19 901,00
-1,7%
Kapitał własny 16 760,00 17 104,00
2,1%
16 835,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
3,0%
0,07
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---