info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 22:49
kontakt
CHERRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 267,00 266,00
-0,4%
214,00
-19,5%
285,00
33,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 079,00 -3 572,00
---
-7 342,00
---
-332,00
---
Zysk (strata) brutto 918,00 -4 039,00
---
-7 284,00
---
578,00
---
Zysk (strata) netto 688,00 -3 397,00
---
-7 638,00
---
1 368,00
---
Amortyzacja 217,00 274,00
26,3%
284,00
3,6%
282,00
-0,7%
Aktywa 24 777,00 21 167,00
-14,6%
14 008,00
-33,8%
15 614,00
11,5%
Kapitał własny 19 738,00 16 340,00
-17,2%
8 702,00
-46,7%
10 070,00
15,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,52 12,02
-17,2%
6,40
-46,7%
7,41
15,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 -2,50
---
-5,62
---
1,01
---