info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.29, godz. 15:10
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 518,00 18 932,00
190,5%
22 001,00
16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 909,00 3 544,00
---
6 459,00
82,3%
Zysk (strata) brutto -5 419,00 2 349,00
---
4 633,00
97,2%
Zysk (strata) netto -5 419,00 2 349,00
---
4 633,00
97,2%
Amortyzacja 2 856,00 2 798,00
-2,0%
2 528,00
-9,6%
Aktywa 63 559,00 71 245,00
12,1%
74 149,00
4,1%
Kapitał własny -27 514,00 -25 165,00
---
-20 532,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -16,08 -14,71
---
-12,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,17 1,37
---
2,71
97,2%