info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 00:29
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 932,00 15 644,00
97,2%
17 854,00
14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 440,00 2 488,00
---
4 688,00
88,4%
Zysk (strata) brutto -5 942,00 3 471,00
---
3 502,00
0,9%
Zysk (strata) netto -5 942,00 3 471,00
---
3 502,00
0,9%
Amortyzacja 2 216,00 2 299,00
3,7%
2 226,00
-3,2%
Aktywa 63 332,00 68 262,00
7,8%
70 560,00
3,4%
Kapitał własny -29 486,00 -26 015,00
---
-22 513,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -17,23 -15,20
---
-13,16
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,47 2,03
---
2,05
0,9%