info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 15:32
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 679,00 6 518,00
-39,0%
18 932,00
190,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -162,00 -4 909,00
---
3 544,00
---
Zysk (strata) brutto -205,00 -5 419,00
---
2 349,00
---
Zysk (strata) netto -205,00 -5 419,00
---
2 349,00
---
Amortyzacja 3 039,00 2 856,00
-6,0%
2 798,00
-2,0%
Aktywa 69 776,00 63 559,00
-8,9%
71 245,00
12,1%
Kapitał własny -22 095,00 -27 514,00
---
-25 165,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -12,91 -16,08
---
-14,71
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -3,17
---
1,37
---