info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.09, godz. 00:54
kontakt
SCPFL
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 329,00 -11 626,00
---
-10 249,00
---
-22 566,00
---
Zysk (strata) brutto -6 300,00 -11 279,00
---
-11 721,00
---
-22 795,00
---
Zysk (strata) netto -6 300,00 -13 302,00
---
-16 635,00
---
-22 795,00
---
Amortyzacja 959,00 310,00
-67,7%
414,00
33,5%
1 511,00
265,0%
Aktywa 27 404,00 41 937,00
53,0%
52 734,00
25,7%
52 304,00
-0,8%
Kapitał własny 20 218,00 23 373,00
15,6%
14 582,00
-37,6%
6 589,00
-54,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,73 8,70
-0,4%
5,43
-37,6%
5,43
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,72 -4,95
---
-6,19
---
-6,19
---