info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.02, godz. 19:43
kontakt
SCPFL
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 168,00 296,00
---
-18 418,00
---
Zysk (strata) brutto -2 270,00 64,00
---
403 674,00
630 640,6%
Zysk (strata) netto -3 519,00 -3 898,00
---
336 795,00
---
Amortyzacja 152,00 151,00
-0,7%
143,00
-5,3%
Aktywa 51 962,00 43 407,00
-16,5%
385 224,00
787,5%
Kapitał własny 4 549,00 7 164,00
57,5%
336 116,00
4 591,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,69 2,67
57,5%
125,13
4 591,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,31 -1,45
---
125,38
---