info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 12:44
kontakt
SCPFL
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 459,00 -2 959,00
---
-7 374,00
---
-1 872,00
---
Zysk (strata) brutto -2 455,00 -2 914,00
---
-7 312,00
---
-2 206,00
---
Zysk (strata) netto -2 455,00 -2 914,00
---
-9 655,00
---
-7 417,00
---
Amortyzacja 486,00 478,00
-1,6%
685,00
43,3%
303,00
-55,8%
Aktywa 12 833,00 24 014,00
87,1%
34 535,00
43,8%
43 407,00
25,7%
Kapitał własny 10 350,00 17 306,00
67,2%
27 459,00
58,7%
7 164,00
-73,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,47 6,76
51,3%
10,22
51,1%
2,67
-73,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,06 -1,14
---
-3,59
---
-2,76
---