info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.16, godz. 21:28
kontakt
NESTMEDIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 412,00 26,00
-93,7%
27,00
3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -778,00 -1 284,00
---
-1 299,00
---
Zysk (strata) brutto -835,00 -1 866,00
---
-1 278,00
---
Zysk (strata) netto -835,00 -1 866,00
---
-1 278,00
---
Amortyzacja 44,00 88,00
100,0%
81,00
-8,0%
Aktywa 8 295,00 10 509,00
26,7%
16 342,00
55,5%
Kapitał własny -2 076,00 922,00
---
6 678,00
624,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,21 0,09
---
0,50
445,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,19
---
-0,10
---