info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 01:09
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 982,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 309,00
Zysk (strata) brutto 309,00
Zysk (strata) netto 309,00
Amortyzacja 6,00
Aktywa 46 138,00
Kapitał własny 1 039,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01