info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 21:23
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 101,00 7 943,00
-34,4%
4 873,00
-38,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 485,00 2 503,00
---
-455,00
---
Zysk (strata) brutto 60,00 2 531,00
4 118,3%
-530,00
---
Zysk (strata) netto 49,00 2 934,00
5 887,8%
-610,00
---
Amortyzacja 15,00 20,00
33,3%
14,00
-30,0%
Aktywa 75 176,00 66 030,00
-12,2%
64 409,00
-2,5%
Kapitał własny 19 834,00 15 587,00
-21,4%
18 422,00
18,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,68
-21,3%
0,80
18,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,13
6 300,0%
-0,03
---