info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 04:43
kontakt
WAT
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 728,00 19 604,00
4,7%
29 313,00
49,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 676,00 33,00
-95,1%
8,00
-75,8%
Zysk (strata) brutto 580,00 59,00
-89,8%
44,00
-25,4%
Zysk (strata) netto 482,00 46,00
-90,5%
33,00
-28,3%
Amortyzacja 254,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 181,00 4 908,00
-5,3%
8 987,00
83,1%
Kapitał własny 1 987,00 2 034,00
2,4%
2 067,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,99 2,03
2,4%
2,07
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,05
-90,5%
0,03
-28,3%