info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 11:47
kontakt
LUON
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 250,00 8 152,00
12,4%
30 858,00
278,5%
3 086,00
-90,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 771,00 514,00
-33,3%
3 749,00
629,4%
-81,00
---
Zysk (strata) brutto 757,00 517,00
-31,7%
6 056,00
1 071,4%
-103,00
---
Zysk (strata) netto 582,00 403,00
-30,8%
5 331,00
1 222,8%
-107,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
129,00
---
129,00
0,0%
Aktywa 5 915,00 5 244,00
-11,3%
12 159,00
131,9%
7 471,00
-38,6%
Kapitał własny 2 569,00 2 437,00
-5,1%
7 398,00
203,6%
5 734,00
-22,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,57 2,44
-5,1%
7,40
203,6%
5,73
-22,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,40
-30,8%
5,33
1 222,8%
-0,11
---