info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:44
kontakt
WAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 707,00 15 340,00
20,7%
15 518,00
1,2%
34 358,00
121,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 591,00 2 353,00
---
1 395,00
-40,7%
3 939,00
182,4%
Zysk (strata) brutto -1 572,00 4 659,00
---
1 397,00
-70,0%
3 978,00
184,8%
Zysk (strata) netto -1 274,00 4 190,00
---
1 141,00
-72,8%
3 223,00
182,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 987,00 8 383,00
-6,7%
12 159,00
45,0%
22 455,00
84,7%
Kapitał własny 2 067,00 6 257,00
202,7%
7 398,00
18,2%
10 621,00
43,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,07 6,26
202,7%
7,40
18,2%
10,62
43,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,27 4,19
---
1,14
-72,8%
3,22
182,5%