info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.29, godz. 12:32
kontakt
PREFAGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 74,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 170,00
Zysk (strata) brutto -620,00
Zysk (strata) netto -620,00
Amortyzacja 45,00
Aktywa 135 369,00
Kapitał własny 3 446,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,69
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12