info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.27, godz. 01:33
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 168,00 35 610,00
36,1%
24 263,00
-31,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 319,00 23 880,00
55,9%
14 434,00
-39,6%
Zysk (strata) brutto 33 694,00 84 253,00
150,1%
19 306,00
-77,1%
Zysk (strata) netto 29 397,00 81 925,00
178,7%
17 810,00
-78,3%
Amortyzacja 50,00 51,00
2,0%
53,00
3,9%
Aktywa 199 899,00 284 352,00
42,2%
175 609,00
-38,2%
Kapitał własny 192 812,00 146 985,00
-23,8%
163 762,00
11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,21 22,27
-23,8%
24,81
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,45 12,41
178,7%
2,70
-78,3%