info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 17:49
kontakt
XTB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 125 081,00 171 795,00
37,3%
40 600,00
-76,4%
185 050,00
355,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54 007,00 97 244,00
80,1%
-22 272,00
---
118 000,00
---
Zysk (strata) brutto 54 555,00 105 712,00
93,8%
-31 107,00
---
130 881,00
---
Zysk (strata) netto 37 697,00 87 018,00
130,8%
-25 057,00
---
107 216,00
---
Amortyzacja 1 928,00 1 754,00
-9,0%
1 940,00
10,6%
1 908,00
-1,6%
Aktywa 2 155 631,00 2 668 022,00
23,8%
2 560 270,00
-4,0%
2 805 725,00
9,6%
Kapitał własny 888 983,00 974 875,00
9,7%
739 237,00
-24,2%
846 791,00
14,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,57 8,30
9,7%
6,30
-24,2%
7,21
14,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,74
130,8%
-0,21
---
0,91
---