info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 09:43
kontakt
ARCHICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 347,00 13 054,00
77,7%
6 409,00
-50,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32,00 2 238,00
6 893,8%
-3 807,00
---
Zysk (strata) brutto 3 400,00 5 059,00
48,8%
-2 617,00
---
Zysk (strata) netto 2 821,00 3 504,00
24,2%
-1 033,00
---
Amortyzacja 641,00 699,00
9,0%
687,00
-1,7%
Aktywa 934 569,00 963 866,00
3,1%
999 226,00
3,7%
Kapitał własny 578 973,00 550 646,00
-4,9%
552 774,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,55 21,45
-4,9%
21,53
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,14
23,6%
-0,04
---