info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:18
kontakt
AUXILIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 341,00 2 271,00
-3,0%
2 001,00
-11,9%
2 183,00
9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 395,00 -297,00
---
9,00
---
303,00
3 266,7%
Zysk (strata) brutto 622,00 1,00
-99,8%
30,00
2 900,0%
323,00
976,7%
Zysk (strata) netto 600,00 1,00
-99,8%
30,00
2 900,0%
323,00
976,7%
Amortyzacja 82,00 86,00
4,9%
86,00
0,0%
80,00
-7,0%
Aktywa 50 572,00 48 106,00
-4,9%
48 649,00
1,1%
47 285,00
-2,8%
Kapitał własny 8 422,00 8 382,00
-0,5%
8 453,00
0,8%
8 776,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86 1,85
-0,5%
1,87
0,9%
1,94
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,00
---
0,01
---
0,07
914,3%