info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 22:46
kontakt
TBULL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 360,00 3 353,00
42,1%
1 672,00
-50,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 229,00 456,00
99,1%
-1 466,00
---
Zysk (strata) brutto 284,00 437,00
53,9%
-1 479,00
---
Zysk (strata) netto 284,00 437,00
53,9%
-1 479,00
---
Amortyzacja 873,00 979,00
12,1%
875,00
-10,6%
Aktywa 22 209,00 21 766,00
-2,0%
21 195,00
-2,6%
Kapitał własny 16 908,00 17 344,00
2,6%
15 786,00
-9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,23 14,60
2,6%
13,28
-9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,37
53,6%
-1,24
---