info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.01, godz. 13:23
kontakt
VEE
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 778,00 700,00
-87,9%
843,00
20,4%
1 199,00
42,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 643,00 -3 660,00
---
-1 749,00
---
-2 843,00
---
Zysk (strata) brutto 2 455,00 -3 684,00
---
-1 758,00
---
-2 937,00
---
Zysk (strata) netto 1 604,00 -143,00
---
-1 382,00
---
-2 820,00
---
Amortyzacja 406,00 547,00
34,7%
1 047,00
91,4%
1 053,00
0,6%
Aktywa 52 412,00 35 111,00
-33,0%
34 965,00
-0,4%
32 842,00
-6,1%
Kapitał własny 32 912,00 28 676,00
-12,9%
27 311,00
-4,8%
22 111,00
-19,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,38 21,56
-26,6%
20,54
-4,8%
16,62
-19,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,43 -0,11
---
-1,04
---
-2,12
---