info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 12:03
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów -31 511,00 12 000,00
---
-18 000,00
---
4 000,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -31 978,00 11 553,00
---
-18 182,00
---
3 675,00
---
Zysk (strata) brutto -32 445,00 10 861,00
---
-18 098,00
---
2 871,00
---
Zysk (strata) netto -26 287,00 8 793,00
---
-14 664,00
---
2 321,00
---
Amortyzacja 22,00 23,00
4,5%
22,00
-4,3%
22,00
0,0%
Aktywa 205 373,00 220 654,00
7,4%
202 095,00
-8,4%
207 578,00
2,7%
Kapitał własny 153 380,00 162 173,00
5,7%
147 509,00
-9,0%
149 830,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,74 9,24
5,7%
8,41
-9,0%
8,54
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,50 0,50
---
-0,84
---
0,13
---