info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.02, godz. 19:22
kontakt
INFRA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 428,00 268,00
-37,4%
260,00
-3,0%
222,00
-14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53,00 27,00
-49,1%
136,00
403,7%
45,00
-66,9%
Zysk (strata) brutto 40,00 14,00
-65,0%
127,00
807,1%
36,00
-71,7%
Zysk (strata) netto 30,00 14,00
-53,3%
127,00
807,1%
36,00
-71,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 792,00 1 736,00
-3,1%
1 698,00
-2,2%
1 548,00
-8,8%
Kapitał własny 1 083,00 876,00
-19,1%
1 069,00
22,0%
1 112,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,47
-19,1%
0,57
22,1%
0,59
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-50,0%
0,07
750,0%
0,02
-72,1%