info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 00:16
kontakt
CTE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 361,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -907,00
Zysk (strata) brutto -1 387,00
Zysk (strata) netto -1 389,00
Amortyzacja 316,00
Aktywa 1 914,00
Kapitał własny -3 312,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,57
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24