info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.20, godz. 13:36
kontakt
CTE
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 878,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -544,00
Zysk (strata) brutto -629,00
Zysk (strata) netto -640,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 2 054,00
Kapitał własny -1 998,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,35
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11