info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.16, godz. 00:12
kontakt
LKDESIGN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55,00
Zysk (strata) brutto 38,00
Zysk (strata) netto 38,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 254,00
Kapitał własny -8 021,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,91
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03