info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 07:34
kontakt
LOKUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 621,00 8 661,00
54,1%
6 558,00
-24,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 234,00 162,00
-30,8%
-50,00
---
Zysk (strata) brutto 1 025,00 104,00
-89,9%
-10 371,00
---
Zysk (strata) netto 795,00 -30,00
---
-9 808,00
---
Amortyzacja 534,00 518,00
-3,0%
479,00
-7,5%
Aktywa 518 732,00 544 610,00
5,0%
577 620,00
6,1%
Kapitał własny 258 044,00 258 014,00
-0,0%
248 206,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,34 14,33
-0,0%
13,79
-3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,00
---
-0,54
---