info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:11
kontakt
ZORTRAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 936,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 181,00
Zysk (strata) brutto -1 113,00
Zysk (strata) netto -1 331,00
Amortyzacja 11,00
Aktywa 167 408,00
Kapitał własny 148 733,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,29
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01