info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 14:58
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 130,00 228,00
75,4%
505,00
121,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53,00 142,00
167,9%
62,00
-56,3%
Zysk (strata) brutto 53,00 141,00
166,0%
62,00
-56,0%
Zysk (strata) netto 53,00 141,00
166,0%
62,00
-56,0%
Amortyzacja 91,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 703,00 3 833,00
41,8%
2 870,00
-25,1%
Kapitał własny 2 472,00 3 777,00
52,8%
2 775,00
-26,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,06
53,7%
0,05
-27,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
100,0%
0,00
-50,0%