info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 04:36
kontakt
GRUPAMZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 94,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 393,00 -602,00
---
-5,00
---
-341,00
---
Zysk (strata) brutto -1 401,00 -651,00
---
-6,00
---
-341,00
---
Zysk (strata) netto -1 401,00 -651,00
---
-6,00
---
-341,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 037,00 186,00
-82,1%
151,00
-18,8%
211,00
39,7%
Kapitał własny 317,00 9,00
-97,2%
3,00
-66,7%
80,00
2 566,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-96,6%
0,00
---
0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,06
---
-0,00
---
-0,03
---