info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.31, godz. 12:34
kontakt
SUMMALING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 842,00 3 466,00
-64,8%
16 339,00
371,4%
5 905,00
-63,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 011,00 -1 614,00
---
9 540,00
---
-791,00
---
Zysk (strata) brutto 4 919,00 -816,00
---
9 531,00
---
-1 135,00
---
Zysk (strata) netto 4 192,00 -566,00
---
7 930,00
---
-1 135,00
---
Amortyzacja 289,00 267,00
-7,6%
284,00
6,4%
384,00
35,2%
Aktywa 90 961,00 90 914,00
-0,1%
106 137,00
16,7%
99 969,00
-5,8%
Kapitał własny 76 320,00 75 754,00
-0,7%
83 534,00
10,3%
82 331,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,56 8,50
-0,7%
9,37
10,3%
9,24
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 -0,06
---
0,89
---
-0,13
---