info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 02:17
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 651,00 -310,00
---
-7 686,00
---
-300,00
---
Zysk (strata) brutto -15 118,00 -808,00
---
-7 964,00
---
-870,00
---
Zysk (strata) netto -12 290,00 -719,00
---
5 586,00
---
-814,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 38 530,00 42 377,00
10,0%
48 650,00
14,8%
50 101,00
3,0%
Kapitał własny 17 470,00 16 751,00
-4,1%
22 336,00
33,3%
21 522,00
-3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,29
-4,0%
0,38
33,1%
0,37
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 -0,01
---
0,10
---
-0,01
---