info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.02, godz. 11:45
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 554,00 -300,00
---
-300,00
---
-354,00
---
Zysk (strata) brutto 6 276,00 -870,00
---
-870,00
---
-1 211,00
---
Zysk (strata) netto 5 586,00 -814,00
---
-814,00
---
-1 007,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 48 650,00 50 101,00
3,0%
50 101,00
0,0%
49 477,00
-1,2%
Kapitał własny 22 336,00 21 522,00
-3,6%
21 522,00
0,0%
20 516,00
-4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,37
-3,7%
0,37
0,0%
0,35
-4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,01
---
-0,01
---
-0,02
---