info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.06, godz. 12:18
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 76,00 150,00
97,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -762,00 -193,00
---
Zysk (strata) brutto -581,00 -300,00
---
Zysk (strata) netto -581,00 -300,00
---
Amortyzacja 33,00 30,00
-9,1%
Aktywa 110 866,00 110 555,00
-0,3%
Kapitał własny 110 177,00 109 878,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,16 16,11
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,04
---