info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.02, godz. 20:11
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 586,00 12 083,00
-44,0%
24 928,00
106,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -270,00 -492,00
---
1 709,00
---
Zysk (strata) brutto -660,00 352,00
---
1 418,00
302,8%
Zysk (strata) netto -547,00 266,00
---
1 218,00
357,9%
Amortyzacja 255,00 250,00
-2,0%
230,00
-8,0%
Aktywa 42 803,00 45 005,00
5,1%
50 071,00
11,3%
Kapitał własny 28 089,00 28 356,00
1,0%
28 914,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,55 2,58
0,9%
2,63
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,02
---
0,11
362,5%