info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.14, godz. 18:40
kontakt
CDRL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 226 100,00 269 883,00
19,4%
290 294,00
7,6%
269 861,00
-7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 623,00 26 535,00
17,3%
1 145,00
-95,7%
-1 810,00
---
Zysk (strata) brutto 3 467,00 26 214,00
656,1%
-3 238,00
---
-10 376,00
---
Zysk (strata) netto 171,00 21 004,00
12 183,0%
-1 693,00
---
-10 155,00
---
Amortyzacja 4 734,00 5 780,00
22,1%
5 409,00
-6,4%
4 658,00
-13,9%
Aktywa 166 215,00 176 611,00
6,3%
237 324,00
34,4%
200 615,00
-15,5%
Kapitał własny 91 275,00 100 023,00
9,6%
93 821,00
-6,2%
83 664,00
-10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,07 16,52
9,6%
15,50
-6,2%
13,82
-10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 3,47
14 982,6%
-0,28
---
-1,68
---